Grote Lounge

De Grote Lounge bevindt zich in het ‘hart’ van het kasteel. Aan deze ruimte grenzen onder meer de Kleine Lounge en de Serre die toegang biedt tot de tuin. In deze klassieke ruimte kunnen 70 gasten geplaatst worden voor lunch of diner. Ditzelfde aantal gasten kan tevens geplaatst worden in theater opstelling.

  • Lunch of diner: 70 gasten
  • Walking dinner: 100 gasten
  • Theater opstelling: 70 gasten
  • Receptie of feest: 100 gasten
  • U-vorm opstelling: 20 gasten
  • Ovale tafel: 28 gasten
klik hier om meer informatie aan te vragen


Historie Grote Lounge

In Engelse villa’s was the ‘Hall’ heel belangrijk. Zo’n ‘Hall’ was niet zoals de huidige Nederlandse hal, het was een ruim vertrek van soms twee verdiepingen hoog waar zich meestal geen trappenhuis bevond en waar gewoond werd. Meestal was er een open haard met stoelen eromheen, afgeleid van de Engelse ‘cosy corner’. Het was een representatief vertrek dat dicht bij de ingang van het huis lag zodat het de bezoeker kon imponeren. Op de negentiende-eeuwse plattegronden van Nederlandse huizen wordt de Engelse term ‘Hall’ vaak vermeld, wat duidt op de Engelse invloed van het vertrek.
Hoewel het Engelse woord ‘Hall’ op de plattegronden en in het bouwdagboek van De Wittenburg vermeld wordt, lijkt het er meer op dat er gedacht werd aan een ruimte zoals de ‘zaal’ in de Franse Renaissance. Dit blijkt uit de vele verwijzingen in het bouwdagboek naar de Renaissance Loire kastelen waar zelfs een keer over een ‘salle’ (een zaal) gesproken wordt en het ontbreken van verwijzingen naar Engelse villa’s. Dit was de wens van het echtpaar en niet van de architecten. Volgens Marie moest de hal een doorloopruimte worden, maar werd het uiteindelijk een soort woonkamer die afgesloten was van het trappenhuis. Wat voor hal de architecten in gedachten hadden is door deze opmerking niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat ze een trappenhuis in de hal wilden, omdat dat in de jaren negentig van de negentiende eeuw populair was in Engeland. Maar ook bij hun latere huizen werd de hal een afgesloten vertrek.
De hal van De Wittenburg kon via drie kanten begaan worden: via de eetkamer door middel van een dubbele schuifdeur, via de salon en via de biljartkamer. In de hall zat men bij elkaar op zitjes bij de schoorsteen en werd thee gedronken. Ook stond er een vleugel.
Het belangrijkste onderdeel in de Hall is de schouw. Voor deze schouw werden door Johannes en Marie van Nieukerken dertig schetsen gemaakt, want het echtpaar wilde steeds weer een ander ontwerp. Volgens Marie wilde het echtpaar dat de schoorteen leek op één van de schoorstenen van het kasteel Chambord aan de Loire. De marmeren consoles van de uiteindelijke schouw werden in Frankrijk gemaakt blijkens een tekening uit het archief waarin zich ook alle nota’s en brieven en schetsen van leveranciers bevinden. Boven de opening van de schoorsteen kwam een doorlopend gegoten Louis XIII fries dat in Friesland gemaakt werd. In het bouwdagboek spreekt men over een fries met kinderfiguurtjes, waarmee putti worden bedoeld. Het fries is een ode aan de welvaart waarop engeltjes te zien zijn die in een triomftocht de opbrengst van het land en van de jacht dragen. Ook dragen ze guirlandes.
De lijst en het fries werden door beeldhouwer A. Alexander voor 40 gulden in de schoorsteenkap geplaatst. Er werd geen vuur gestookt in de schoorsteen, maar er werd een kachel geplaatst. In het midden kwam een tegeltableau. Voor de schoorsteen moest een marmeren vloerplaat komen, die moest lijken op de plaat in de achtersalon op het adres van het echtpaar Speelman in Den Haag, het Lange Voorhout 21. Het plafond van de Hall moest overeenkomen met de ‘salle’ van het kasteel van Henri III (1551-1589) in Blois, maar later wilde mevrouw een plafond zoals het plafond van Cluny in Parijs.