Reserveer nu uw hotelkamer

Skip links

Het Big Improvement Day Diner

Het Big Improvement Day Diner

Op dinsdag 18 februari vond in Kasteel de Wittenburg het Big Improvement Diner plaats met het centrale thema onderwijs. De centrale vraag die daarbij gesteld werd: Hoe kan het zijn dat wij met al onze ervaringen evidente problemen in het onderwijs nog niet opgelost hebben? De bijeenkomst kan gezien worden als een grote doorbraak, omdat de komende tijd veel kennis en expertise gedeeld gaat worden en een aantal belangrijke samenwerkingen tot stand zijn gebracht.

De gastheren van de avond, Constantijn van Oranje en Ralph van Hessen, openden de avond op een positieve en inspirerende wijze door voornamelijk het belang van deze bijeenkomst over het onderwijs aan te stippen. Dit werd onderstreept door de afvaardiging van belangrijke opinieleiders die aanwezig waren. Het doel van de avond was om met elkaar daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Ali B kreeg het openingswoord en wist op zijn kenmerkende manier zijn visie op de huidige problematiek in het onderwijs te delen en hiermee de discussie te openen. Door middel van een aantal leuke anekdotes vanuit zijn eigen ervaring stipte hij aan dat hij de impact van studies en stages laag vindt en dat hier meer urgentie gecreëerd moet worden. Daarbij moet meer aandacht besteed worden aan de marketing van de leraar en het intrinsiek motiveren van kinderen. De overige veertien aanwezigen luisterden aandachtig naar Ali zijn kijk op het onderwijs en dit zorgde voor een geweldige dynamiek voor de rest van de avond.

De grote doorbraak van het diner zit in de expliciete kennis en expertise over de meest urgente aandachtsgebieden die met elkaar gedeeld gaat worden. Verder wordt de komende tijd een gezamenlijke top drie van belangrijkste problemen in het onderwijs samengesteld, waar in het komende verkiezingsprogramma aandacht voor gegenereerd gaat worden. Tot slot gaan een aantal belangrijke partijen samenwerken om het onderwijs vooruit te stuwen.

Naast het uitstekende eten van Kasteel de Wittenburg kijken wij terug op een vruchtbare avond. Er zijn samenwerkingen op gang gebracht, contacten gelegd en het belangrijkste: actiepunten afgesproken. Op 15 juni 2020 vindt het volgende BID onderwijs diner plaats.

Aanwezigen:
Martijn Aslander (Technology Philosopher & International Speaker), Ali B (CEO SPEC.), Huub van Blijswijk (Voorzitter College van Bestuur BOOR), Percy Henry (Lid College van Bestuur Esprit Scholen), Ralph van Hessen (Directeur Winkelman en Van Hessen), Kete Kervezee (Voormalig Voorzitter PO-Raad), Annet Kil-Albersen (Voorzitter College van Bestuur Gooische Scholen Federatie), Reinier van der Lely (Engagement Manager McKinsey & Company), Constantijn van Oranje (Special Envoy Techleap.nl), Hans Schutte (Directeur-Generaal Hoger DUO), Ernst-Jan Stigter (General Manager Microsoft), Frank Tigges (Voorzitter College van Bestuur Stichting Klasse), Timon Verheule (Directeur Voortgezet Onderwijs Ministerie van OCW), Ewald van Vliet (Voorzitter College van Bestuur Stichting Lucas Onderwijs) en Remco Vogel (Rector Maerlant Lyceum).