Reserveer nu uw hotelkamer

Skip links

BID gala bij Kasteel de Wittenburg

BID gala bij Kasteel de Wittenburg

Het onderwijs lijkt stil te staan, nu de scholen en universiteiten dicht zijn. Op de valreep van de nieuwe lockdown kwamen nog wat onderwijs- en sporttoppers bij elkaar. „Dit is het eerste gala waar géén geld wordt opgehaald”, zei organisator Ralph van Hessen. „Hier wordt kennis opgehaald!”

Op klaarlichte dag zat iedereen in kasteel de Wittenburg in Wassenaar in avondkleding bij elkaar. Aanvankelijk zou dit Maatschappelijk Heldengala namelijk ’s avonds plaatsvinden, maar gezien de toenmalige 17.00 uur-maatregel werd het overdag.
De ideeën vlogen over tafel, zoals de bedoeling was. „Zodat we een verlanglijst met vernieuwingen kunnen voorleggen aan premier Mark Rutte”, hield Van Hessen de genodigden voor. „Daar zorgt Loek Hermans voor”, zei hij over de oud-minister (Onderwijs), wiens dochter Caroliene Hermans immers politiek adviseur is van de premier.

Eén van de plannen betreft een Kennis Kilometer om een schoolgebouw. Een cirkel van pakweg één kilometer, waarbinnen iedereen bij de school wordt betrokken. „De groenteboer kan bijvoorbeeld les komen geven over gezond eten”, lichtte Van Hessen toe. „Buurtbewoners kunnen in de klas vertellen over hun beroep. En de gebouwen kunnen werkplekken bieden aan zzp’ers uit de buurt. Ook na schooltijd. Zo kan de school buurthuis worden.”

Een van de aanwezige docenten pleitte voor een talentenpaspoort voor leerlingen, naast hun diploma. Voormalig voorzitter van IBM Europa Harry van Dorenmalen stelde voor om meer sporttechnologie te gebruiken op school. Hij is nu voorzitter van Health Valley, de stichting die zorg, bedrijfsleven, wetenschap en overheid meer met elkaar probeert te verbinden.

„Waarom niet iedere dag in de klas twee minuten rekken en strekken?”, werd aan een andere tafel gezegd. „Of een ministerie voor NLV: Nieuwsgierigheid, Leergierigheid en Vitaliteit!”

Aan het eind van de middag kreeg iedereen elkaars gegevens om ook achteraf nog kennis te kunnen maken.

Hans Schutte, directeur ROC Mondriaan in Den Haag en ondernemer Jemuel Lampe vonden elkaar al aan tafel. Schutte werkt aan de School van de Toekomst in Den Haag Zuidwest, waar de criminaliteitscijfers hoog zijn. Lampe is ex-detenineerde en runt in de Zaanse gevangenis de koffiebranderij Zuivere Koffie en in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis de theepakkerij Guiltea. Zo doen veroordeelden al in de gevangenis werkervaring op, waardoor na vrijlating de kans daalt op recidive (nu 47 procent).

En dan waren er natuurlijk prijzen. Meerdere docenten werden uitgeroepen tot Maatschappelijke Helden. Maurits Hendriks, technisch directeur NOC/NSF beloonde onder anderen voormalig volleybalcoach Joop Alberda en Harry van Dorenmalen. Ook Jemuel Lampe ging natuurlijk niet met lege handen naar huis.